13483108_1087933404633470_846396795749235380_o
13320981_1074652599294884_173267553202166041_o
13323452_1074652609294883_1565063109105579554_o
13403771_1077028052390672_937822462389208409_o
13433277_1077028065724004_903699649770373081_o
13346235_1077028082390669_4609966109678340120_o

ขอบคุณเฮียหน่อย เจ้าของรถ และเจ้าของร้าน “อาซ้อหูฉลาม”

ที่สนใจในแนวทางการติดตั้งและการเซ็ตอัพระบบเสียงในรถยนต์แบบ HidefAudio

…หลักการHidefAudio คือ
การติดตั้งที่ถูกต้องตามอคูสติกของรถแต่ละคัน
การปรับจูนแบบอนาลอคให้ถูกต้องตรงตามอคูสติกของรถแต่ละคัน
การใส่ใจในรายละเอียดงานแต่ละส่วน อย่างพิถีพิถัน เพื่อส่งเสริมการเซ็ตอัพระบบเสียงให้กลมกล่อมในรถทุกๆคันครับ

Leave Comment

Your email address will not be published.

clear formSubmit