ชุดอัพเกรด วงจร Crossover สำหรับลำโพง SBA Series5 3ทาง จากเดนมาร์ก

ชุดอัพเกรด วงจร Crossover สำหรับลำโพง SBA Series5 3ทาง จากเดนมาร์ก

ที่ติดตั้งลงรถ Toyota Camry ที่ใช้ระบบ หลอด ที่ออกแบบโดย Hidef Audio

Message us