เบิร์นอิน ลำโพง TYMPHANY 3WAY รอติดตั้ง ลงในรถ NISSAN TEANA

หลังจากเบิร์นอินแล้ว จะนำดอกมาวัดสเปคจริง เพื่อเตรียมออกแบบวงจร Passive Crossover ในรถต่อไปครับ.

เตรียมเบิร์นอินลำโพง Tymphany 3way เพื่อใส่ในรถ Nissan Teana

ดอกลำโพงWoofer ของ Tymphany NE 6.5″ สามารถตอบสนองความถี่ได้กว้างถึง 40Hz.-4kHz. (ไม่เกิด Distortion)

สเปคดอกลำโพง Tymphany NE 6.5″ ที่วัดจริง (Free Air)

ดอกลำโพงเสียงกลาง(Midrange) Tymphany NE 2.5″
ตอบสนองความถี่ 100Hz.-10kHz. (without Distortion)

สเปคดอกลำโพง Tymphany NE 2.5″ ที่วัดจริง (Free Air)

ดอกลำโพงเสียงแหลม(Tweeter) Tymphany NE 1″
ตอบสนองความถี่ 800Hz.-22kHz. (without Distortion)

สเปคดอกลำโพง Tymphany NE 1″ ที่วัดจริง (Free Air)

Message us