แท่นวางแอมป์ ที่ทำด้วยไม้จริงทั้งชิ้น

แท่นวางแอมป์ ที่ทำด้วยไม้จริงทั้งชิ้นครับ
นอกจากหลักการพื้นฐานทาง Electronical แล้ว
Hidef Audio ให้ความสำคัญกับหลักการ
Susspension และ Mechanism อีกด้วย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านให้กับ
ระบบเครื่องเสียงภายในรถยนต์
….ชมคลิปเสียงจากเครื่องเสียงรถคันนี้….
https://www.facebook.com/HidefAudio/posts/491301167630033
….
https://www.facebook.com/HidefAudio/posts/491587284268088
….
คลิปหลังเบิร์นอินเรียบร้อยแล้ว
https://www.facebook.com/HidefAudio/posts/568079529952196

Message us