เบิร์นอิน ลำโพง TYMPHANY 3WAY รอติดตั้ง ลงในรถ NISSAN TEANA

หลังจากเบิร์นอินแล้ว จะนำดอกมาวัดสเปคจริง เพื่อเตรียมออกแบบวงจร Passive Crossover ในรถต่อไปครับ. เตรียมเบิร์นอินลำโพง Tymphany 3way เพื่อใส่ในรถ Nissan Teana

admin

September 10, 2015
Message us