REVIEW ลำโพง SUBWOOFER จากค่าย TYMPHANY ขนาด 10 นิ้ว

สุดยอดลำโพงซัพวูฟเฟอร์จ่ายค่าย TYMPHANY รุ่น TOP สุด ในขนาด 10 นิ้วที่ให้ความสะอาดของเสียงเบส บ่งบอกความเป็นดนตรีได้เป็นอย่างดี. โครงสร้างลำโพง TYMPHANY 10 นิ้ว. ค่าพารามิเตอร์ของดอกลำโพง TYMPHANY 10 นิ้ว . กราฟตอบสนองความถี่ของดอกลำโพง TYMPHANY 10 นิ้ว.

admin

September 10, 2015

REVIEW JL AUDIO 10W1V3

Hidef Audio วันนี้ขอเสนอลำโพงซัพวูฟเฟอร์ใน series W1v3 จากค่าย JL AUDIO รุ่นใหม่ล่าสุดในขนาด 10 นิ้ว. JL AUDIO 10W1v3-4 เป็นลำโพงในอนุกรมรุ่นเกือบจะเล็กสุดของอนุกรม W แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดพลังเสียงเบสที่ดีเยียม

admin

September 2, 2015
Message us