DESIGN PASSIVE CROSSOVER 2 WAYS FOR HONDA JAZZ

โจทย์ของพี่เหลียงเจ้าของรถคือ ทำ Passive ให้กับลำโพง 2 ทาง

Woofer ; Tymphany6.5″ + Tweeter; Scan-Speak6600

หน้าตา Tweeter ; Scan-Speak 6600

ต้องทำแท่นวางให้กับแหลมใหม่ พร้อมกับการตั้งมุมที่สอดคล้องกับ

Passive Crossover พี่เหลียงระบุว่าให้ใช้ไม้เมเปิ้ล

จากการคำนวน, วัดสเปคดอกลำโพง ทำให้สามารถออกแบบเบื้องต้นได้

สุดท้ายคือการฟังจริง และวัดผลทาง Decay และ Phasing

ของเสียง ผลจึงได้ออกมาเป็นอย่างนี้ตามรูปครับ…เพลทไม้เมเปิ้ลตามสไตล์ร้านนี้ครับ

หน้าตา Woofer : Tymphany 6.5″ แผงประตูเดิมทำมาดีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องรื้อทำใหม่

ส่งรถคันนี้ให้เจ้าของเรียบร้อย หลังจากเข้ามาปรับแต่งได้ 4 วันครับ

Message us