HONDA ACCORD

คันนี้เข้ามาเปลี่ยนแอมป์เป็น JL Audio JX360 และ ลำโพงเสียงแหลม

คันนี้เข้ามาเปลี่ยนแอมป์เป็น JL Audio JX360 และ ลำโพงเสียงแหลม

เปลี่ยนเป็น Tymphany NE Silk Dome

เสาเอกับ ลำโพงกลางกับแหลมตัวเดิมยี่ห้อ RA

กำลังเปลี่ยนลำโพงแหลม

เปลี่ยนลำโพงแหลมให้เรียบร้อยแล้ว

เปลี่ยนแอมป์มาเป็น JLAudio JX360

Message us