Toyota Camry กับระบบ TriAmp ลำโพง 4 ทาง

ขอบคุณเฮียหน่อย เจ้าของรถ และเจ้าของร้าน “อาซ้อหูฉลาม”

ที่สนใจในแนวทางการติดตั้งและการเซ็ตอัพระบบเสียงในรถยนต์แบบ HidefAudio

…หลักการHidefAudio คือ
การติดตั้งที่ถูกต้องตามอคูสติกของรถแต่ละคัน
การปรับจูนแบบอนาลอคให้ถูกต้องตรงตามอคูสติกของรถแต่ละคัน
การใส่ใจในรายละเอียดงานแต่ละส่วน อย่างพิถีพิถัน เพื่อส่งเสริมการเซ็ตอัพระบบเสียงให้กลมกล่อมในรถทุกๆคันครับ

Message us